De Dordtse Wilhelminakerk heeft een zeer bijzondere kerststal van grote mooi aangeklede figuren. Ieder jaar wordt de hele groep in een feeëriek decor opgesteld in de kerk en komen veel mensen deze kerststal bewonderen. Ook talloze schoolklassen komen, ze maken er een uitje van. Via deze kerststal maken veel mensen kennis met het verhaal van de geboorte van Christus in de nederige stal, waar iedereen op af kwam. Iedereen…? Er zijn koningen, met hun kameel en personeel, er zijn herders met hun schapen… maar… het zijn allemaal mannen en jongens. Terwijl vrouwen en meisjes natuurlijk ook van de partij waren! Daarom wil de Wilhelminakerk graagLees verder

Zondag 29 september hopen we weer een Bach-cantatedienst te houden in de Wilhelminakerk. Aanvang 10.00 uur. Medewerking van het Dordrechts KamerOrkest, Hans Okkerse orgel, 4 solisten en het WilhelminaBachkoor van Dordtissimo. De algehele muzikale leiding is in handen van Ries van der Zouwen. Hij zal ook voorgaan in de dienst. Uitgevoerd wordt de cantate van Bach nr. 113 “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut”. Een koraalcantate die in de kern kracht en blijdschap uitstraalt. Verder zingt de sopraansolist een Benedictus van J. Haydn. Koor en orkest brengen daarnaast “The Lord is my shepherd” ten gehore, alsmede  “An Irish Blessing” als gezongen zegenbede.Lees verder

‘In het nieuwe Noorden, aan den anderen kant van den Bergweg, hebben de Gereformeerden ’t eerst een kerk gesticht, welke hedenavond ingewijd wordt. Vlak er bij is men thans een R.K. hulpkerk aan ’t bouwen.’ Zo beschreef het Rotterdamsch Nieuwsblad op vrijdag 9 april 1915 de nieuwe kerkelijke aanwinst voor de stad. Op bezoek Op zaterdag 8 juni vertrok een groep gemeenteleden vanuit de Wilhelminakerk in Dordrecht om op bezoek te gaan in een andere kerk ontworpen door architect Tjeerd Kuipers. Juist in een andere omgeving doe je immers nieuwe indrukken op over je eigen kerk. We werden hartelijk ontvangen door het kostersechtpaar Bert enLees verder

Van 19 januari tot 2 februari wordt de Actie Kerkbalans 2019 gehouden. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van met name de eigen wijkkerk, gezond en stabiel te houden. Het thema van de actie van dit jaar is dan ook net als vorig jaar: ‘Geef voor je Kerk’. Het is onze grote wens om door te kunnen gaan met waartoe we ons geroepen weten: kerk te zijn in het hart van de samenleving in de stad en op de Staart. Onze vraag is dan ook of u ook dit jaar wilt bijdragen voor uw kerk en gemeente. Uw bijdragen komen geheel tenLees verder

Op zondagavond 25 november 2018 wordt om 19.00 uur in de Oud Katholieke Kerk, Voorstraat 120  te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19.00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzen wij uLees verder

Op zaterdag 8 september a.s. is de Wilhelminakerk van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 17.00 uur open in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de buurt, de nieuwbouwwijk waarin de Wilhelminakerk is gebouwd. In 1898 werd Villa Maria, op de hoek van de Johan de Wittstraat en de Singel, verkocht. Het bijbehorende terrein tussen de Johan de Wittstraat, de Singel en de Blekersdijk werd verkaveld en binnen enkele jaren bebouwd. De Koningin Wilhelminastraat, de Cornelis van Beverenstraat en de Adriaan van Bleijenburgstraat werden aangelegd. Er verrezen villa’s, herenhuizen, dubbele burgerhuizen, winkels en zelfs eenLees verder

De Startzondag zal gehouden worden op 9 september, maar de aanbodkrant met de activiteiten in het komende seizoen is hier alvast te vinden. Het jaarthema is ‘Rondom het levende Woord’. Aanbodkrant Wilhelminakerk-Petruskapel 2018-2019 Meld je hier aan voor activiteiten via de digitale antwoordkaart.Lees verder