De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de telescoop houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten Zondag 13 maart – Exodus 13,3-10 Blijven denken aan de bevrijding uit Egypte Mozes zei tegen het volk: ‘Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte. De HEER heeft u daaruit bevrijd en naar een land gebracht dat overvloeit van melk en honing.Lees verder

De symbolische schikkingen zullen in deze 40-dagen periode aansluiten bij het thema: “Beloofd land in zicht“ van de Kindernevendienst. De Kindernevendienst volgt de verhalen van Bible Basics. Het pad van boomschijven symboliseert de weg die we gaan, op weg naar het beloofde land. Met de verrekijker houden we zicht op de toekomst. Onderweg worden er ongedesemde broden gegeten. Zondag 6 maart- Exodus 12:21-31 en 37-42 God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte In dit Bijbelverhaal laat God alle eerstgeborenen doden in Egypte. Behalve bij de huizen van de Israëlieten, van wie de deurposten bestreken zijn met bloed. De schikking is voorzien van een schaaltje bloed enLees verder

Tot ongeveer 1,5 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Deze werkgroep heeft aangegeven te stoppen met de activiteiten rondom de Taizé vieringen. Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we denken dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne diensten zijn. Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en zijn we bezig met hetLees verder