Ik verwelkom je, Marcus 11:1-11 Jezus wordt toegejuicht wanneer hij Jeruzalem binnenrijdt. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna! Deze week zien we als verbeelding: de stadsmuur; de palmtakken als oproep tot juichen, maar ook de tranen, die Jezus in zijn ogen kreeg toen Hij Jeruzalem zag liggen.Lees verder

De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Als basisbeeld voor de schikkingen is daarom gekozen voor de weg door de woestijn; ondergrond is de paarse lap waarop de jute als weg gedrapeerd is. Onvoorwaardelijke liefde Johannes 12,20-33 Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over. DezeLees verder

De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Als basisbeeld voor de schikkingen is mede daarom gekozen voor de weg door de woestijn; ondergrond is de paarse lap waarop de jute als weg gedrapeerd is. Ik geef je te eten, Johannes 6,4-15 God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen! Deze week zien we als verbeelding bloemen inLees verder

Bij mij kun je thuis zijn Johannes 2,13-22 God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond. Deze week zien we als verbeelding een labyrint. Dat heeft maar één pad, waarop je, in stilte, stap voor stap, geleid wordt naar de kern. DeLees verder

Ik praat met je, Marcus 9,2-10 In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God. Deze week zien we als verbeelding 3 mensfiguren bij de berg: Mozes en Elia praten met Jezus. – In gesprek zijn met elkaar is een vorm van goede zorg. De telefoon blijkt daarvoor een erg handig middel. Dus, laat eens wat van je horen! En….mogelijk luistert de bel-engelLees verder

De veertigdagentijd is een periode waarin inkeer, beschouwing van lief en leed en de weg van Jezus centraal staan. Als basisbeeld voor de schikkingen is mede daarom gekozen voor de weg door de woestijn; ondergrond is de paarse lap waarop de jute als weg gedrapeerd is. De schikkingen hebben aansluiting op de thema’s van KND en KIA: Ik zorg voor jou (Marcus 1,12-15) Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Deze week zien we als verbeelding bloeiende plantenLees verder