Beste Wilhelminakerkgemeente, Hierbij even een berichtje van ons uit Dordrecht in Zuid-Afrika, om te zeggen dat zowel de schilderijen als de groeten-kaarten met veel enthousiasme zijn ontvangen in onze beide zusterkerken. De mensen waren onder de indruk en gaan de schilderijen een mooi plaatsje geven.Baie dankie! Hartelijke groeten, Sybe en PleunieLees verder

Bij de schikking – betrouwbaar, genade en zegen De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten levenLees verder

Bij de schikking – rechtvaardig en goed Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer één en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartigLees verder

Bij de schikking – visie, sociaal en rechtAdvent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is er één met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.Lees verder

Levavi, Psalm 25: Tot U verhef ik mijn zielDe basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waaromheen kransen worden geschoven.De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God (ook wel: ik, de ander en het spirituele genoemd). Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst. En ze verwijzen naar de vier windstrekenLees verder

Voor het logo van het jaarthema van 2019 ‘Hier is een stad gebouwd’ hebben we een schikking gemaakt van producten van het eiland van Dordrecht. De groenten zijn we gaan halen bij de stichting Stadslandbouwkas  ‘de Oude Beer’. Het fruit komt uit eigen tuinen. De meelproducten zijn gemalen door de molen op de Noordendijk.  Dankbaar zijn we voor dat wat we in onze directe omgeving kunnen krijgen.Lees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’ Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in eenandere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Palmarum – Palmpasen – Lucas 19,29-40 “Jezus betreedt de stad vanuit het oosten. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder het geroep van hosanna, en zwaaiende palmtakken komt Hij alsLees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm enbloemkeuze bij. – 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer ineen andere vorm geplaatst.- 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Judica – Doe mij recht – Lucas 20, 9-19De wijngaard is een positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groeien vruchten dankt zij aan God. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). In dit verhaal eigent de pachter zich, in plaats van een deel, de gehele opbrengst vanLees verder

De woestijn als een plaats waar je de Eeuwige tegenkomt, waar je jezelf tegenkomt en waar je keuzes maakt. In de Taizéviering van 24 maart lazen we psalm 63 van David die in de woestijn verbleef, afgewisseld met een gezongen Alleluia. En uit Marcus lazen we het verhaal van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef. We zongen over vertrouwen, we baden voor iedereen die de bron van Gods Koninkrijk zoekt en kregen de zegen mee op onze levensweg. Over die weg zongen we in het afsluitende “Aber du weisst den Weg für mich”. Een mooie viering die stilte en vertrouwen ga. Op www.taizedrechtsteden.nlLees verder