Onze gemeente presenteert jaarlijks een programmakrant van activiteiten rondom een jaarthema. Dat jaarthema is bedoeld om richting te geven aan het gemeenteleven. De keuze van het thema, dat als een herkenbare rode draad  fungeert, sluit aan bij de situatie van de kerkgemeenschap en de stad waarin leven. Zo vraagt het jaarthema ‘mensen van de Weg’ (2017-2018), in deze eerste benaming voor christenen, naar wie wij in deze tijd zijn.

Het jaarthema voor 2018-2019 is ‘Rondom het levende Woord’. Een omschrijving van hoe we gemeente willen zijn, levend van ontvangen inspiratie.

Hieronder vindt u de Aanbodkrant van dit seizoen, een bundeling van uitnodigingen voor bijeenkomsten. Klik hier voor de (digitale) aanmeldkaart, om te laten weten dat u wilt deelnemen. We zien u graag.

Aanbodkrant 2018-2019 Wilhelminakerk-Petruskapel