Jaarthema

Onze gemeente presenteert jaarlijks een programmakrant van activiteiten rondom een jaarthema. Dat jaarthema is bedoeld om richting te geven aan het gemeenteleven. De keuze van het thema, dat als een herkenbare rode draad  fungeert, sluit aan bij de situatie van de kerkgemeenschap en de stad waarin leven. Zo stelt het jaarthema ‘boom van het leven’ (2016-2017) onder meer de vraag naar waar wij in geworteld zijn en welke opbrengst we zoeken. Het thema ‘mensen van de Weg’ (2017-2018) vraagt, in deze eerste benaming voor christenen, naar wie wij in deze tijd zijn. Wat voor reisgenoten zijn wij voor anderen, en hoe staat we open voor God die beloofd heeft onze reisgenoot te zullen zijn?

Hieronder vindt u de Aanbodkrant van dit seizoen, een bundeling van uitnodigingen voor bijeenkomsten. Klik hier voor de (digitale) aanmeldkaart, om te laten weten dat u wilt deelnemen. We zien u graag.

Aanbodkrant Wilhelminakerk-Petruskapel 2017_18