Onze gemeente presenteert jaarlijks een programmakrant van activiteiten rondom een jaarthema. Dat jaarthema is bedoeld om richting te geven aan het gemeenteleven. De keuze van het thema, dat als een herkenbare rode draad  fungeert, sluit aan bij de situatie van de kerkgemeenschap en de stad waarin leven.

Het jaarthema voor 2019-2020 is ‘Hier is een stad gebouwd’. We willen een kerk zijn in en voor de stad. Dat staat dit seizoen in het midden van onze aandacht.

Hieronder vindt u de Aanbodkrant van dit seizoen, een bundeling van uitnodigingen voor bijeenkomsten. Klik hier voor de (digitale) aanmeldkaart, om te laten weten dat u wilt deelnemen. We zien u graag.

Aanbodkrant 2019-2020 Wilhelminakerk-Petruskapel