Voor het komende seizoen hebben we weer een activiteitenkrant samengesteld, met dit keer als motto: Wees Welkom.
Na elkaar lang niet gezien en/of ontmoet te hebben, hopen we dat iedereen de weg naar de Wilhelminakerk en Petruskapel weer kan vinden en zich daar welkom weet.
In de krant vindt u activiteiten voor het komende seizoen.
Ook treft u een overzicht aan van de werkgroepen met daarbij de namen van de contactpersonen. 

Commissie Vorming en Toerusting  

Activiteitenkrant-2021-2022