Muziek is een belangrijk onderdeel van onze kerk. In beide kerkgebouwen klink elke zondag het orgel, maar de Wilhelminakerk kent ook een Cantorij, een gemengd koor ter ondersteuning van de erediensten. Daarnaast De Korenmaat, een ensemble van sonore mannenstemmen, dat veelal meerstemmig zingt. Tineke Pennings (613 12 79) oefent met – en dirigeert beide koren. Als secondaire partners kennen wij Stichting Dordtissimo en het Singelkoor. Het laatste koor heeft speciale aandacht voor mensen met een beperking en Dordtissimo verzorgt twee maal per jaar een Bach-cantatedienst.