Tot ongeveer 1,5 jaar geleden bereidde de werkgroep Taizé Drechtsteden regelmatig Taizé vieringen voor in verschillende kerken in Dordrecht. Zij hebben ruim 10 jaar lang Taizé vieringen voorbereid met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Deze werkgroep heeft aangegeven te stoppen met de activiteiten rondom de Taizé vieringen. Binnen de Wilhelminakerk hebben een aantal mensen het plan opgevat om in onze kerk het organiseren van Taizé diensten nieuw leven in te blazen, omdat we denken dat het past in de traditie van de Wilhelminakerk en omdat het mooie en fijne diensten zijn. Inmiddels is de nieuwe werkgroep van start gegaan en zijn we bezig met hetLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663 Bij de dienst Vandaag is het de eerste adventszondag. We bereiden ons voor op Kerst. In het Lucasevangelie wordt de naam van keizer Augustus a.h.w. in een adem genoemd met die van het kerstkind, van Jezus Christus. Beiden zijn in het verhaal belangrijk, maar tegelijkertijd staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Pracht en praal te Rome staat tegenover eenvoud en armoede te Betlehem. HoeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663 Bij de dienst De grote vloed Als ik dit schrijf is nog niet duidelijk wat de maatregelen zijn die worden ingevoerd, maar wel duidelijk is dat er een aanscherping komt. En het is ook volkomen duidelijk dat die maatregelen nodig zijn. Steeds weer bekruipt mij het onaangename gevoel dat de put pas wordt gedempt als… De komende week zullen we in Dordrecht herdenkenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is deze week helaas niet te volgen via livestream. De dienst is wel te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663 Bij de dienst Het thema van de dienst is HIERNA. Dat past bij Pasen maar ook tegen het einde van het kerkelijk jaar. Over het hiernamaals wordt heel verschillend gedacht, ook binnen de kerk. Ik zal daarom iets vaker “ik” zeggen en niet pretenderen dat mijn opvattingen de laatste waarheid zijn. Ik hoop dat deze dienst met de uitleg en verkondiging U allenLees verder