Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

‘In het nieuwe Noorden, aan den anderen kant van den Bergweg, hebben de Gereformeerden ’t eerst een kerk gesticht, welke hedenavond ingewijd wordt. Vlak er bij is men thans een R.K. hulpkerk aan ’t bouwen.’ Zo beschreef het Rotterdamsch Nieuwsblad op vrijdag 9 april 1915 de nieuwe kerkelijke aanwinst voor de stad. Op bezoek Op zaterdag 8 juni vertrok een groep gemeenteleden vanuit de Wilhelminakerk in Dordrecht om op bezoek te gaan in een andere kerk ontworpen door architect Tjeerd Kuipers. Juist in een andere omgeving doe je immers nieuwe indrukken op over je eigen kerk. We werden hartelijk ontvangen door het kostersechtpaar Bert enLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Vandaag staat de kerkdienst in het teken van zingen als vorm van geloven. We lezen uit Psalm 137 ‘Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER op vreemde grond?’ en daarnaast uit Handelingen 16 over hoe Paulus en Silas vast zitten. Ze zijn gevangen genomen, uit beeld geduwd tot in de binnenste kerker, met hun voeten in het blok. Ze kunnen geen kant meer op. Een ervaring die veel medemensen ook vandaagLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst De kerkdienst staat vandaag in het teken van de zon. Dat zou kunnen zijn omdat dit zogenoemd de eerste zondag van de zomer is. Concreter is de aanleiding dat we graag een groene kerk willen zijn. Het kerkdak van de Wilhelminakerk is, vanaf de straat onzichtbaar, inmiddels gevuld met zonnepanelen. Deze stap in de richting van duurzamer kerk-zijn wordt in deze dienst gemarkeerd. Op veel manieren wordt gespaard voor dit jubileumcadeau van deLees verder

In de kerkenraad is onlangs het beleidsplan van de Wilhelminakerk-Petruskapel vastgesteld. Dit is terug te vinden op https://www.dewilhelminakerk.nl/beleidsplan-wilhelminakerk-petruskapel/ of te downloaden als pdf.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De zondag na Pinksteren, waarop we zoeken naar de verschillende wijzen waarop iets van God duidelijk wordt in ons bestaan. En daar zullen we op deze zondag over zingen! Het gaat vandaag over de schepping, de Schepper, de Wijsheid, Jezus en de heilige Geest. Samen met Nikodemus stellen wij vragen om uit te zoeken hoe God zich openbaart in deze wereld. Zullen wij antwoorden vinden opLees verder

Pinksterfeest Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep Bij de dienst Bij het gloria in deze dienst kijken we mee naar hoe Rembrandt God de eer geeft in een geëtste Bijbeloverdenking over naastenliefde. Deze zondag, zo kort na de viering van Hemelvaartsdag, gaan onze gedachten naar al wie in deze wereld als verweesd achter blijven. Iemand die er zorgzaam en met liefde voor je was, ontbreekt. We delen in deze 12 x 10-dienst, op weg naar 120 jaar Wilhelminakerk, voorbeelden vanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van KerkomroepLees verder