Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de Dienst We beleven een gewone buitengewone dienst waaraan het Singelkoor meewerkt. Onder leiding van Miriam Lindemans heeft het koor al veel mooie bijdragen geleverd. Ik verheug me op de liederen die zij in deze dienst voor ons zingen, op een manier die het hart raakt. Bovendien is er recent een prachtige CD uitgekomen; het Singelkoor heeft veel te bieden. De Schriftlezingen laten weten hoe wij leven met een hoofd vol rijtjes.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier  te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .   Dienst op Israëlzondag Wanneer we Israëlzondag vieren brengt dat een blik in de spiegel. Wie zijn wij als christenen in relatie tot het volk Israël? Hoe begrijpen we onszelf, hoe bezien we wat verteld wordt over Gods weg? Waar Hij allen met liefde wil bereiken via die ene geliefde, wereldwijd verbinding via Israël. We lezen op deze zondag uit Marcus 10: 1 – 16 en ontmoeten Jezus daar nadrukkelijk als leraar. Geen belerendeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Dit seizoen vieren we regelmatig een dienst rondom een tiental. Deze zondag staat het bekendste tiental uit onze geloofstraditie in het midden van de aandacht: de Tien Woorden of Tien Geboden. Tijdens een wijkmiddag sprak een groep oudere gemeenteleden hierover, met opvallende gedachten. Wat zijn de goede kanten en wat de minder mooie kanten van leven met de Tien Woorden? Daarvan hoort u in deze dienst, verbonden met deLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Op zaterdag 8 september a.s. is de Wilhelminakerk van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 17.00 uur open in het kader van Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor de buurt, de nieuwbouwwijk waarin de Wilhelminakerk is gebouwd. In 1898 werd Villa Maria, op de hoek van de Johan de Wittstraat en de Singel, verkocht. Het bijbehorende terrein tussen de Johan de Wittstraat, de Singel en de Blekersdijk werd verkaveld en binnen enkele jaren bebouwd. De Koningin Wilhelminastraat, de Cornelis van Beverenstraat en de Adriaan van Bleijenburgstraat werden aangelegd. Er verrezen villa’s, herenhuizen, dubbele burgerhuizen, winkels en zelfs eenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk op onze startzondag! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

De Startzondag zal gehouden worden op 9 september, maar de aanbodkrant met de activiteiten in het komende seizoen is hier alvast te vinden. Het jaarthema is ‘Rondom het levende Woord’. Aanbodkrant Wilhelminakerk-Petruskapel 2018-2019 Meld je hier aan voor activiteiten via de digitale antwoordkaart.Lees verder