Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van KerkomroepLees verder

“Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier  te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .”Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep Bij de dienst van vandaag: Vandaag beleven we onze eerste ‘Kom-in-beweging-dienst’, een nieuwe naam voor de Thomasviering, zoals wij deze nu een aantal jaren vieren. Een dienst waarin veel beweging zit, zowel in de liedkeuze als in de uitvoering. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier deelnemen aan de dienst. Het uitgangspunt voor de dienst vinden wij bij de Bijbelse figuur Job. We gebruiken de tekst van deze zondag, Job 1. Samen met de tieners kijkenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Bij de dienst In Leeuwarden, de huidige culturele hoofdstad van Europa, is een kunstwerk te zien van Tim Etchells: ‘Hear’. Het bestaat uit tachtig woorden in neonletters, vanuit het Engels, Nederlands, Duits en Fries, die allemaal verwijzen naar iets van de menselijke spraak. Ze zetten aan het denken over hoe wij met taal en spraak omgaan. Wat zijn onze bedoelingen ermee? Bij onze viering van het Pinksterfeest komt diezelfde invalshoek aan bod in de Schriftlezingen overLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Wezenzondag valt dit jaar op moederdag; wat je noemt een spannende combinatie. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren prikkelt om woorden te geven aan de samenhang van ons bestaan. Van wiens liefde en steun leven wij? De Schriftlezing uit Genesis 9: 8-17, over een kleurrijke boog in de wolken, zet ons denken op het goede spoor. In Johannes 17: 20-26 horen we hoe Jezus dat spoor diepgang geeft. In deze dienst zal Julia gedoopt worden. Zij is,Lees verder

Op zondagavond 27 mei 2018 wordt om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, te Dordrecht, een Taizé-viering gehouden. De viering heeft een meditatief karakter. Liederen uit de spiritualiteit van Taizé zullen worden afgewisseld met één of meer schriftlezingen, gebeden en stiltemomenten. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend. Voor de viering, die begint om 19.00 uur en ruim een half uur duurt, oefenen wij de (nog) onbekende liederen met u. Aansluitend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. Deze viering is voorbereid door de Voorbereidingsgroep Interkerkelijke Taizé-vieringen Drechtsteden. Voor meer informatie en data voor andere vieringen verwijzen wij u naar onzeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf te beluisteren op de site van kerkomroep. Zondag Rogate, bidt! De zondag voor Hemelvaart! De aarde is weer droog. Maar wat ging daaraan vooraf? Soms moet of wil je daar niet teveel bij stilstaan. Toch is het belangrijk om stil te staan bij gebeurtenissen die niet zo vrolijk zijn. Dat deden we op 4 mei in ons land. Ook mochten we vieren dat die donkere tijd weer voorbij is gegaan (5 mei). Omzien naar wat geweest is, geeft ruimte om opnieuw te beginnen.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Cantatedienst Zondag Jubilate, 22 april, krijgt veelzeggend gestalte in een Bachcantatedienst. We lezen, aangereikt door het rooster, uit Genesis 6:1-4 een uitzonderlijk gedeelte. De Nieuwe Bijbelvertaling koos voor het kopje ‘Vermenging van goden en mensen’. Ook wat eronder te lezen is zet al niet aan tot jubelen. Zogenaamde godenzonen gaan gigantisch in de fout, door opnieuw te kiezen voor een chaos ‘waarin alles moet kunnen’. Als contrast lezen we uit Johannes 1:Lees verder