Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via YouTube. Bij de dienst Zondag 20 sept, 1e zondag van de herfst Ook op de kerkelijke kalender zijn de geduchte herfstdagen aangebroken, de oogsttijd is er. Voor wie zijn de vruchten? Wie mogen er in Gods goede gaven delen? Hoe zal er ook aan ons doen en laten iets af te lezen zijn van Gods komend Koninkrijk? “Een arbeider is zijn loon waard”? Maar hoe dan met allen dieLees verder

De activiteitenkrant 2020-2021 is beschikbaar. Hier kunt u die downloaden. Er is een grote verscheidenheid aan activiteiten opgenomen in de activiteitenkrant. Achterin de krant is een kalender opgenomen, deze is echter niet compleet omdat op het moment van verspreiden en drukken er nog veel onbekend en onzeker is door corona. Het advies is dan ook om de WilopZondag in de gaten te houden, daarin worden alle activiteiten  genoemd of in de kalender opgenomen. Met vriendelijke groet, Commissie Vorming en ToerustingLees verder

Thema: Leermo(nu)ment De schikking beeldt uit dat dit monument, de Wilhelminakerk, een ontmoetingsplaats wil zijn om God te eren, te vieren, te dienen en te delen, elkaar te ontmoeten, maar ook een plaats om te leren. Te leren van elkaar en van de voorganger, van de leiding van de kindernevendienst, de tienerdienst, jeugdclubs, cantorij en van de Bijbel- en gespreksgroepen. Daarbij gebruikmakend van diverse leermiddelen, waarvan voorbeelden in de schikking te zien zijn. In de hoop en verwachting, dat mede hierdoor mensen tot bloei mogen komen en vrucht mogen dragen. Daarom zijn er bloemen te zien, sommige zijn nog in knop, maar daarnaast ook allerleiLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube. Bij de dienst Om heel verschillende redenen heeft de afgelopen maanden het thema ‘Vrijheid’ zich aan ons opgedrongen. Enerzijds omdat wij vrijheid mochten vieren, anderzijds omdat ons de vrijheid ontnomen werd om dit te vieren zoals wij graag zouden willen. Het thema werd voorwerp van discussie. Wat betekent vrijheid voor ons? In hoeverre kan of mag die beperkt worden? Moet vrijheid onbegrensd zijn? Hoe gaan beperkingen en vrijheidLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien op youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of mee te kijken via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien op YouTube.Lees verder