Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

In de dienst van 28 februari (tweede zondag van de veertigdagentijd) is er muzikale medewerking van de Dordtse hoboïste Diana Abspoel. Tijdens de dienst zullen een aantal meditatieve stukken worden gespeeld van G.Ph. Telemann, Ad Wammes en D. Cimarosa. Zoals eerder vermeld kunt u een kleine bijdrage overmaken voor deze medewerking naar de wijkkas van de Wilhelminakerk, bankrekeningnummer NL10 INGB 0001893765 onder vermelding van Steun beroepsmusici. Ook in de dienst zelf zal daar gelegenheid voor zijn. Attie de Jong en Hans OkkerseLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: Op woensdag 17 februari begon de lijdenstijd. In deze periode, die veertig dagen duurt, gaan we op reis met Jezus en zijn volk. De reis naar het beloofde land is lang, en het is onderweg niet altijd makkelijk. Lijden, zorgen en moeite horen daarbij. Het vooruitzicht van vrede, recht en licht maakt dat gelukkig wel de moeite waard. Vaak gaat het in de lijdenstijd over JezusLees verder

Aswoensdag is het begin van de 40-dagen tijd of vastentijd. Vanouds de tijd van boetedoening en bezinning op ons leven. Het thema dat we voor deze tijd hebben gekozen is Levensweg. We bezinnen ons op onze levensweg en waar die raakt aan de weg van Jezus. Dat gaat over welke dingen we doen in ons leven en hoe we die doen. Ēn we zoeken de verdieping door na te denken over onze geestelijke weg. Waar is ons hart, onze ziel op gericht? Wat zijn onze drijfveren? De profeet Joël schrijft: Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hartLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtubeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Ook in deze lockdown periode hebben we gezocht naar wat wel kan. Net als in voorjaar 2020 willen we een aantal keer samen online mediteren.Dit zal zijn op dinsdag 26 januari en maandag 8 februari om 20.00 online via Zoom. In verschillende oefeningen is het doel op te merken wat er in ons gebeurt als we stil worden. Ook zullen we kijken wat het ons brengt als we op een wat meditatiever wijze naar een tekst kijken. Deze avond is open voor iedereen die de mogelijkheid heeft om online deel te nemen; van mensen die regelmatig mediteren tot mensen die het nog nooit hebben gedaanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: We vieren nog steeds de zondag van Epifanie, dat wil zeggen: de zondagen dat zichtbaar wordt wat het betekent dat de Zoon des Mensen is geboren geworden in ons midden. Nu zal duidelijk worden, in zijn eerste daden en woorden, wie Hij is en wat dat betekent. Op het moment dat ik dit schrijf moeten de woorden in Washington nog klinken: “Hail to the chief”,Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder