Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Scholieren en andere jonge mensen demonstreren op steeds meer plaatsen voor een stevig klimaatbeleid. ‘Gun ons een toekomst, gooi niet alles weg!’ Aanstaande zondag staat de (12 x 10) kerkdienst vanuit dat besef in het teken van duurzaamheid. We benutten daarbij het beeld en voorbeeld van de bijen. Imker Theo de Rooij en andere gemeenteleden die betrokken zijn bij duurzaamheid en groene kerk bieden ons een venster. Het uitzichtLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .   Bij de dienst van vandaag We genieten de rijkdom dat er nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Als gemeente begroeten we de diakenen Stefan Jongkind en Annet de Vries-Koppe, jeugdouderling Ronald van der Schelde en (pastoraal) ouderling Ariana van der Slikke. Zij weten zich geroepen om de kerk van Jezus Christus in deze gemeente te dienen. Dienen klinkt in onze ‘hippe’ samenleving als een stoffig woord, arm aan geldingsdrang. Toch beschrijft het daarmee treffend hoe ambtsdragers kunnenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Van 19 januari tot 2 februari wordt de Actie Kerkbalans 2019 gehouden. Deze jaarlijks terugkerende actie is bedoeld om de financiële situatie van met name de eigen wijkkerk, gezond en stabiel te houden. Het thema van de actie van dit jaar is dan ook net als vorig jaar: ‘Geef voor je Kerk’. Het is onze grote wens om door te kunnen gaan met waartoe we ons geroepen weten: kerk te zijn in het hart van de samenleving in de stad en op de Staart. Onze vraag is dan ook of u ook dit jaar wilt bijdragen voor uw kerk en gemeente. Uw bijdragen komen geheel tenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .  Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! 6 januari 2018 Epifanie. Vandaag, de eerste zondag in het nieuwe jaar, lezen we het verhaal dat bij de feestdag van deze datum hoort, Driekoningen. Matteüs 2: 1-12 vertelt van de magiërs die ten tijde van de regering van koning Herodes op reis gaan naar Jeruzalem, om daar de pasgeboren koning van de Joden te zoeken. De bijzondere ster, een groot licht, heeft hen in beweging gezet. Wat dit allemaal teweegbrengt! Vandaag, op het feest van Epifanie (van Grieks, epifainoo – aan het licht brengen) zoeken wij naar de diepere betekenis van wat God ons wil laten zien, dat wat vanLees verder

Dienst Oudejaarsavond Op Oudejaarsdag, maandag 31 december, komen we om 19.30 uur samen om in ommezien te danken voor wat ons geschonken is in het afgelopen jaar. We lezen en zingen, juist deze dag, in verbondenheid met wie ons voorgingen in het verlangen naar vrede en een nieuwe tijd. Zo luisteren we naar woorden van Schalom Ben-Gorin. We lezen uit Prediker 12: 1 t/m 5, Jeremia 1: 4 t/m 8 en 11 en Mattheüs 12: 1 t/m 5. Het lied ‘De amandeltwijg’ van Schalom Ben-Gorin klinkt daarbij deze avond als een troostrijke bemoediging. ds. Michiel de Zeeuw De orde van dienst vindt u hier .Lees verder