Thema: ‘Een nieuw begin’ Dit thema roept gelijk een getal op, het getal 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm en bloemkeuze bij. 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer in eenandere vorm geplaatst. 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Palmarum – Palmpasen – Lucas 19,29-40 “Jezus betreedt de stad vanuit het oosten. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waar vandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder het geroep van hosanna, en zwaaiende palmtakken komt Hij alsLees verder

Een fijn Paasfeest gewenst Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . De feestelijke Paasmorgendienst wordt muzikaal omlijst door de Wilhelminakerkcantorij, met onder meer het lied ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’. De treffende regels daaruit ‘vanuit wat was nu verder gaan tot waar de liefde ons kan brengen’ zetten de toon voor deze dienst. Het bevrijdende spoor waar we, na Veertigdagen met een rijke Stille Week, bij zijn uitgekomen. Peter de Jong leest Jesaja 51: 9-11, woorden vol ontzag voor de bevrijdende krachtLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij het liturgieboekje met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep. De dienst van Witte Donderdag wordt i.v.m. The Passion gehouden op woendagavond 17 april om 19.30 uur. Goede Vrijdag 19 april om 19.30 uur. Stille Zaterdag 20 april om 21.30 uur.Weet u welkom!Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Tijdens de 40-dagentijd hangt in de Wilhelminakerk een Kruisweg, vormgegeven in keramieke plaquettes.Wat deze Kruisweg bijzonder maakt is dat elke Statie thematisch gecombineerd wordt met een uitspraak uit de Zaligsprekingen.Hiervan zijn schilderijen gemaakt. Neem gerust even de tijd om de rondgang te maken, voor of na de kerkdiensten of op afspraak. Het wordt aanbevolen een boekje mee te nemen om de bijbehorende teksten te lezen. U kunt het boekje lenen maar u kunt het boekje ook kopen voor € 2,= en alles nog eens rustig na lezen.Lees verder

Thema: ‘Een nieuw begin’Dit thema roept gelijk een getal op, 8 en dit getal is in de schikkingen voor deze periode als uitgangspunt genomen. Elke zondag is daar een vorm enbloemkeuze bij. – 8 met rietstengels omwikkelde flessen worden per keer ineen andere vorm geplaatst.- 8 staat ook wel symbool voor een nieuw begin.Judica – Doe mij recht – Lucas 20, 9-19De wijngaard is een positieve metafoor voor het volk Israël (Jesaja 5). Groeien vruchten dankt zij aan God. De vruchten zorgen voor zoete geur (druiven) en vreugde (wijn). In dit verhaal eigent de pachter zich, in plaats van een deel, de gehele opbrengst vanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

De woestijn als een plaats waar je de Eeuwige tegenkomt, waar je jezelf tegenkomt en waar je keuzes maakt. In de Taizéviering van 24 maart lazen we psalm 63 van David die in de woestijn verbleef, afgewisseld met een gezongen Alleluia. En uit Marcus lazen we het verhaal van Jezus die veertig dagen in de woestijn verbleef. We zongen over vertrouwen, we baden voor iedereen die de bron van Gods Koninkrijk zoekt en kregen de zegen mee op onze levensweg. Over die weg zongen we in het afsluitende “Aber du weisst den Weg für mich”. Een mooie viering die stilte en vertrouwen ga. Op www.taizedrechtsteden.nlLees verder

Op zaterdag 13 april is in de Wilhelminakerk een Passion Hour. Een uur waarin kunst, cultuur en religie elkaar raken. Aan de hand van keramieke plaquettes en schilderijen gaan we een Kruisweg en bij elke statie zingt het Dordtissimokoor een passend koraal of ander deel uit de Mattheus Passion. Soms kunnen de aanwezigen ook zelf meezingen. Het geheel staat onder leiding van dirigent Ries van der Zouwen. Verbindende poëtische teksten zijn ook van en uitgesproken door Ries van der Zouwen. Het Dordts Kamerorkest verleent haar medewerking, alsmede een viertal solisten. Laat u inspireren tijdens een bijzonder en indrukwekkend uur. Blekersdijk 41 Dordrecht Aanvang 18.30 uur.Lees verder