In de kerkenraad is onlangs het beleidsplan van de Wilhelminakerk-Petruskapel vastgesteld. Dit is terug te vinden op https://www.dewilhelminakerk.nl/beleidsplan-wilhelminakerk-petruskapel/ of te downloaden als pdf.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De zondag na Pinksteren, waarop we zoeken naar de verschillende wijzen waarop iets van God duidelijk wordt in ons bestaan. En daar zullen we op deze zondag over zingen! Het gaat vandaag over de schepping, de Schepper, de Wijsheid, Jezus en de heilige Geest. Samen met Nikodemus stellen wij vragen om uit te zoeken hoe God zich openbaart in deze wereld. Zullen wij antwoorden vinden opLees verder

Pinksterfeest Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep Bij de dienst Bij het gloria in deze dienst kijken we mee naar hoe Rembrandt God de eer geeft in een geëtste Bijbeloverdenking over naastenliefde. Deze zondag, zo kort na de viering van Hemelvaartsdag, gaan onze gedachten naar al wie in deze wereld als verweesd achter blijven. Iemand die er zorgzaam en met liefde voor je was, ontbreekt. We delen in deze 12 x 10-dienst, op weg naar 120 jaar Wilhelminakerk, voorbeelden vanLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van KerkomroepLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Bij de dienst Vandaag staat de kerkdienst in het teken van de doop. Jeanine van den Steenhoven kiest voor een leven met God. Ze heeft bij de voorbereiding teksten aangereikt die belangrijk zijn op haar weg van geloof. Zo lezen we als reisgenoten uit Psalm 139 over gekend zijn, uit Johannes 3 over opnieuw beginnen en uit Filippenzen 4 over wat van waarde is. Verschillende lijnen van haar leven, met vele jaren in het buitenland, komenLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep .Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep . Een fijn Paasfeest gewenst De feestelijke Paasmorgendienst wordt muzikaal omlijst door de Wilhelminakerkcantorij, met onder meer het lied ‘Wij mogen hier opnieuw beginnen’. De treffende regels daaruit ‘vanuit wat was nu verder gaan tot waar de liefde ons kan brengen’ zetten de toon voor deze dienst. Het bevrijdende spoor waar we, na Veertigdagen met een rijke Stille Week, bij zijn uitgekomen. Peter de Jong leest Jesaja 51: 9-11, woorden vol ontzag voor de bevrijdende krachtLees verder