Helaas is de viering op Goede Vrijdag niet toegankelijk voor kerkgangers. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is om 19.30 uur te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663 Hier vindt u de orde van dienst.Lees verder

Helaas is de viering op Witte Donderdag niet toegankelijk voor kerkgangers. De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is om 19.30 uur en later te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg   De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10663   Hier vindt u de orde van dienst en een toelichting rond de viering van het Heilig Avondmaal.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst:                                                                   Deze laatste zondag van de 40-dagen komt het tot een climax en begint er een bijzondere week in ons kerkelijke  jaar. We staan op een kruispunt en kunnen meerdere wegen bewandelen, maar ze lopen alle uit op de 3 dagen van Pasen. Traditioneel is er vandaag de keuze tussen Passie en Intocht. Wij volgen de lijn van de kindernevendienst, met als centraal thema ‘levensweg’ en dat brengtLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. In de dienst van vandaag ontmoeten we een vrouw die een vermogen uitgeeft om Jezus te zalven. Heel aardig natuurlijk, maar had ze dat geld niet vele malen zinvoller kunnen uitgeven? En waarom gebruiken wij in onze protestantse traditie maar vier van onze vijf zintuigen? Een van de liederen die we beluisteren is afkomstig uit Iona: Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik:klein en arm maakt God groot,hij wijst wegLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube Bij de dienst Leid ons niet in verzoeking Het is lijdenstijd. Een van de lezingen voor deze derde lijdenszondag is uit Romeinen 7:14-25. Ik geloof niet dat ergens in de Bijbel met krachtiger woorden wordt gesproken over de enorme verleiding die het kwade op ons uitoefent. Met die verzoeking had ook Jezus in de Woestijn te maken en in Gethsemane. De laatste bede uit het Onze Vader sluitLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

In de dienst van 28 februari (tweede zondag van de veertigdagentijd) is er muzikale medewerking van de Dordtse hoboïste Diana Abspoel. Tijdens de dienst zullen een aantal meditatieve stukken worden gespeeld van G.Ph. Telemann, Ad Wammes en D. Cimarosa. Zoals eerder vermeld kunt u een kleine bijdrage overmaken voor deze medewerking naar de wijkkas van de Wilhelminakerk, bankrekeningnummer NL10 INGB 0001893765 onder vermelding van Steun beroepsmusici. Ook in de dienst zelf zal daar gelegenheid voor zijn. Attie de Jong en Hans OkkerseLees verder