Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. In de dienst van vandaag ontmoeten we een vrouw die een vermogen uitgeeft om Jezus te zalven. Heel aardig natuurlijk, maar had ze dat geld niet vele malen zinvoller kunnen uitgeven? En waarom gebruiken wij in onze protestantse traditie maar vier van onze vijf zintuigen? Een van de liederen die we beluisteren is afkomstig uit Iona: Omdat hij zich zo schikt weten vrouwen zoals ik:klein en arm maakt God groot,hij wijst wegLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube Bij de dienst Leid ons niet in verzoeking Het is lijdenstijd. Een van de lezingen voor deze derde lijdenszondag is uit Romeinen 7:14-25. Ik geloof niet dat ergens in de Bijbel met krachtiger woorden wordt gesproken over de enorme verleiding die het kwade op ons uitoefent. Met die verzoeking had ook Jezus in de Woestijn te maken en in Gethsemane. De laatste bede uit het Onze Vader sluitLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep of te zien via youtube.Lees verder

In de dienst van 28 februari (tweede zondag van de veertigdagentijd) is er muzikale medewerking van de Dordtse hoboïste Diana Abspoel. Tijdens de dienst zullen een aantal meditatieve stukken worden gespeeld van G.Ph. Telemann, Ad Wammes en D. Cimarosa. Zoals eerder vermeld kunt u een kleine bijdrage overmaken voor deze medewerking naar de wijkkas van de Wilhelminakerk, bankrekeningnummer NL10 INGB 0001893765 onder vermelding van Steun beroepsmusici. Ook in de dienst zelf zal daar gelegenheid voor zijn. Attie de Jong en Hans OkkerseLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube. Bij de dienst: Op woensdag 17 februari begon de lijdenstijd. In deze periode, die veertig dagen duurt, gaan we op reis met Jezus en zijn volk. De reis naar het beloofde land is lang, en het is onderweg niet altijd makkelijk. Lijden, zorgen en moeite horen daarbij. Het vooruitzicht van vrede, recht en licht maakt dat gelukkig wel de moeite waard. Vaak gaat het in de lijdenstijd over JezusLees verder

Aswoensdag is het begin van de 40-dagen tijd of vastentijd. Vanouds de tijd van boetedoening en bezinning op ons leven. Het thema dat we voor deze tijd hebben gekozen is Levensweg. We bezinnen ons op onze levensweg en waar die raakt aan de weg van Jezus. Dat gaat over welke dingen we doen in ons leven en hoe we die doen. Ēn we zoeken de verdieping door na te denken over onze geestelijke weg. Waar is ons hart, onze ziel op gericht? Wat zijn onze drijfveren? De profeet Joël schrijft: Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hartLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtubeLees verder

Welkom in de Wilhelminakerk! Lees hierbij onze zondagsbrief met daarin de orde van dienst door hier te klikken. De dienst is live en achteraf mee te luisteren op de site van Kerkomroep en te zien via youtube.Lees verder