Onze wijkgemeente kent één predikantsplaats, die gezamenlijk wordt ingevuld door ds. Michiel de Zeeuw en ds. Joke van Voorst. Dit predikantenechtpaar heeft de taken zo verdeeld dat ds. Joke zich richt op het pastoraat voor gemeenteleden van de Petruskapel (meestal woonachtig in wijk De Staart) en daar regelmatig voorgaat in kerkdiensten. Ds. Michiel vervult de overige predikantstaken en is, samen met pastor Lianne, actief in het pastoraat voor gemeenteleden van de Wilhelminakerk en wie op zijn weg komt.

Daarnaast is binnen de gemeente kerkelijk werker mw. Lianne van der Wel – van Reeuwijk werkzaam als pastor. Predikanten en pastor werken samen als in teamverband, bij vakantie of andere langdurige afwezigheid nemen ze voor elkaar waar. Hieronder ziet u hoe de wijkverdeling voor het pastoraat is vormgegeven.

ds. M.E.G. (Michiel) de Zeeuw, predikant.
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Binnenstad, Noordflank, in Het Reeland: Indische Buurt/Transvaalbuurt/ Vogelbuurt/Wantijbuurt, Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg, adressen buiten Dordrecht en alle nog niet vermelde adressen.

Kom in contact met Michiel

ds. J. (Joke) van Voorst, predikant
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden van de Petruskapel (meestal woonachtig in wijk De Staart).

Naast haar werk als gemeentepredikant is ze werkzaam als geestelijk verzorger in het Albert Schweitzerziekenhuis (in dienst van het ziekenhuis en beschikbaar voor mensen van alle levensovertuigingen).

Kom in contact met Joke

Mevr. B.J. (Lianne) van der Wel – van Reeuwijk, pastor.

Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Wielwijk (met Amstelwijck, Dordtse Hout, Dordtse Kil), Crabbehof, Zuidhoven en in Het Reeland: Land van Valk.

Kom in contact met Lianne

De verschillende wijken van Dordrecht