Onze wijkgemeente kent één predikantsplaats, die gezamenlijk wordt ingevuld door ds. Michiel de Zeeuw en ds. Joke van Voorst. Dit predikantenechtpaar heeft de taken zo verdeeld dat ds. Joke zich richt op de begeleiding van activiteiten rond kinderen en jongeren, de werkgroep liturgie, bijdragen aan Vorming en Toerusting en het bij toerbeurt voorgaan in de kerkdiensten. Ds. Michiel is actief in het pastoraat en vervult de overige predikantstaken.

Daarnaast zijn binnen de gemeente twee kerkelijk werkers als pastor werkzaam: mw. Lianne van der Wel en mw. Anneke van Mansum. Predikanten en pastores werken samen als in teamverband, bij vakantie of andere langdurige afwezigheid nemen ze voor elkaar waar. Hieronder ziet u hoe de verdeling voor het pastoraat is vormgegeven.

ds. M.E.G. (Michiel) de Zeeuw, predikant.
Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Binnenstad, Noordflank, in Het Reeland: Indische Buurt/Transvaalbuurt/ Vogelbuurt/Wantijbuurt, Stadspolders, Dubbeldam, Sterrenburg, adressen buiten Dordrecht en alle nog niet vermelde adressen.

Kom in contact met Michiel

ds. J. (Joke) van Voorst, predikant
is actief in de begeleiding van activiteiten rond kinderen en jongeren, zoals catechese, kindernevendienst en geloofsopvoeding. Samen met de jeugdouderlingen is ze betrokken bij het jeugdbeleid van de gemeente. Daarnaast is ze lid van de werkgroep liturgie, draagt ze bij aan het programma van Vorming en Toerusting, zoals dat in de jaarlijkse Aanbodkrant vermeld is, en gaat ze bij toerbeurt voor in de kerkdiensten.

Naast haar werk als gemeentepredikant is ze werkzaam als geestelijk verzorger in het Albert Schweitzerziekenhuis (in dienst van het ziekenhuis en beschikbaar voor mensen van alle levensovertuigingen).

Kom in contact met Joke

Mevr. A. (Anneke) van Mansum-Hoogenboezem, pastor.

Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden van de Petruskapel (meestal woonachtig in wijk De Staart).

Kom in contact met Anneke

Mevr. B.J. (Lianne) van der Wel – van Reeuwijk, pastor.

Pastorale zorggebied: is beschikbaar voor gemeenteleden in de wijken Oud Krispijn, Nieuw Krispijn, Wielwijk (met Amstelwijck, Dordtse Hout, Dordtse Kil), Crabbehof, Zuidhoven en in Het Reeland: Land van Valk.

Kom in contact met Lianne

De verschillende wijken van Dordrecht