De Wilhelminakerk-Petruskapel is een actieve gemeente. Elke zondagmorgen vindt er in beide kerkgebouwen de eredienst plaats. In deze vieringen klopt het hart van de gemeente.

Naast de erediensten op zondag worden wekelijks activiteiten georganiseerd. Per kerkelijk jaar wordt het nieuwe aanbod aan activiteiten bekend gemaakt aan de hand van een jaarthema. Dit jaarthema is bedoeld om richting te geven aan het gemeenteleven.

Uiteraard kijken we verder dan de muren van het kerkgebouw: Wie ontdekt hoe rijk het is dat God naar ons omziet, die wil ook zelf naar anderen omzien. Daarbij maakt het geen verschil of die anderen ook christen zijn of niet. De pastores, ouderlingen en pastoraal medewerkers hebben eigen taken en verantwoordelijkheden, waarbij de vertrouwelijkheid een belangrijke rol speelt.

Muziek is een belangrijk onderdeel van onze kerk. Zo klinkt in beide kerkgebouwen elke zondag het orgel, is er een Cantorij en wordt een aantal keren per jaar een cantatedienst gehouden.

Een kerkelijke gemeente draait op vrijwilligers. Ook jij kunt hieraan een bijdrage leveren: dit kan onder andere door inzet van je talenten of door het geven van financiële ondersteuning.