Als gemeente willen we ons laten inspireren door de man van Nazareth. Binnen de kring van jong en oud vieren we het geheim van zijn leven, dood en opstanding. We helpen elkaar in dit zoekend geloven en gelovig zoeken door te vieren, te dienen en te leren. En hopen zo van betekenis te zijn voor elkaar, de stad en de wereld. De Wilhelminakerk-Petruskapel: dynamische zoekers in het spoor van haar Gids.

Hoe wij als gemeente invulling geven aan deze zoektocht met elkaar en binnen de samenleving, is hier te lezen. Informatie over de predikant en pastores en hun bereikbaarheid is hier te vinden. De organisatie van de gemeente is hier te vinden en meer informatie over in gebruik zijnde kerkgebouwen is hier te vinden.