Bijeenkomst recent ingekomen leden

In de Wilhelminakerk willen we de mensen die zich de laatste jaren nieuw ingeschreven hebben als lid (of die automatisch door verhuizing in onze ledenadministratie zijn aangemeld) eens wat meer kennis laten maken met onze gemeente en met elkaar.
Zondag 1 oktober (na de popdienst) komen deze mensen bij elkaar in een van de zalen van de Wilhelminakerk. Deze bijeenkomst is in de Wilhelminakerk, maar net zo goed bedoeld voor mensen die liever in de Petruskapel de diensten bijwonen. Er zal dan wat verteld worden over het bijzondere gebouw, men krijgt een rondleiding door de diverse delen van de kerk die niet direct zichtbaar zijn en daarna lunchen we samen. Tijdens het eten zal een aantal mensen wat vertellen over extra activiteiten buiten de kerkdienst waar de leden deel aan kunnen nemen. Er is weer een boekje samengesteld met wat er zoal buiten de kerkdienst allemaal in gemeenteverband gebeurt en zo kan men daar ook een inkijkje in krijgen.
Rond 13.00 uur gaan we dan weer uit elkaar en hopen geïnspireerd elkaar bij volgende diensten of andere activiteiten weer te treffen.
Mocht u niet een persoonlijke uitnodiging ontvangen hebben en toch willen deelnemen, laat het dan weten via het contactformulier.
 
terug