Organisatie

Onze gemeente is zelfbewust deel van de Protestantse Kerk in Nederland en vertegenwoordigd in de Classis Dordrecht.
Op plaatselijk niveau zijn wij onderdeel van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Dordrecht-Dubbeldam.
Het moderamen heeft (o.a.) de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor de geestelijke en praktische opbouw en organisatie van ons gemeenteleven.
De predikant[en] en pastores dragen (o.a.) zorg voor het pastoraat, samen met ambtsdragers.
Andere ambtsdragers, de diakenen, dragen de zorg wanneer iemand (financieel of anderszins) gebrek lijdt, hetzij dichtbij, hetzij veraf.
Omdat wij werken met 4 leeftijdsgroepen, zogeheten Kerngroepen, kan aan elke leeftijdscategorie speciale aandacht worden geschonken.
Daarnaast kennen wij specifieke groepen zoals bv Vorming en Toerusting, Financiën, Petruskapel, Administratie, Eredienst
terug