Erediensten

Onze gemeente houdt op twee plaatsen in de stad een eredienst op de zondagmorgen om 10.00 uur. In de huiselijke Petruskapel op de Staart en in de karakteristieke Wilhelminakerk in de binnenstad. De geloofsbeleving van onze bezoekers is heel divers, maar iedereen is welkom en kan zijn of haar plek vinden. In de zondagse diensten oefenen wij ons in de omgang met de Levende God. Dit doen wij door liederen te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. Hierover worden gedachten gedeeld met elkaar voor vandaag en morgen.
In de Wilhelminakerk is er voor de jongste kinderen de crèche. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst en voor tieners is er elke paar weken tienerdienst.

Erediensten die gehouden worden in de Wilhelminakerk zijn ook live en achteraf te volgen via Youtube.
 

Voorgangers
In de diensten gaat onze eigen wijkpredikant ds Evelien Plaisier voor. Voor de overige zondagen worden gastpredikanten uitgenodigd.
 

Ontmoeting
Na de diensten is er in de Petruskapel eens per maand koffiedrinken en ruimte om elkaar te ontmoeten. In de Wilhelminakerk is daar iedere zondag gelegenheid voor. Op deze plek is er de kans om met ander gemeenteleden in gesprek te komen en met elkaar mee te leven.

terug