De Wilhelminakerk

De Wilhelminakerk staat aan de Blekersdijk. In 1898 is begonnen met de bouw van de kerk omdat de vergaderruimte van de toenmalige Gereformeerde Kerk in Dordrecht (Kerk A) veel te klein werd voor de steeds groeiende gemeente. Op 6 september, de dag van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, werd de eerste paal geslagen. De kerk is gebouwd naar het ontwerp van architect Tjeerd Kuipers (1857-1942).  Bijzonder aan de Wilhelminakerk is dat de kerk  een ronde plattegrond heeft. De architect heeft dit ontwerp gemaakt naar het idee van Abraham Kuyper dat in de kerk de gemeente samenkomt rondom het Woord.
Lees meer 

De Petruskapel

De Petruskapel staat aan Plein 1940 – 1945 op de Staart en  is gebouwd in 1958. Tot die tijd maakten de gereformeerden op de Staart gebruik van de Wilhelminakerk. De Petruskapel was oorspronkelijk bedoeld als een voorlopig vergaderlokaal totdat er een kerkgebouw gebouwd kon worden. Dit kerkgebouw is er echter nooit gekomen en de Petruskapel is nog altijd in gebruik.
Lees meer