Financiën

In financiële zin kan een kerkgemeenschap alleen bestaan wanneer gemeenteleden, vrienden en betrokkenen deze met hun bijdragen steunen. Hieronder vindt u praktische gegevens:

Kerkbalans

De vaste vrijwillige bijdrage kan worden betaald via bankrekeningnummer NL 83 RABO 0373 7025 07 ten name van de CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz.  acties  te Dordrecht, onder vermelding van “Kerkbalans”.

Diaconie

Bijdragen voor de diaconie kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 28 RABO 0134 9398 40 ten name van Diaconie Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht onder vermelding van “gift diaconie Wilhelminakerk-Petruskapel”.

Wijkkas

Door de wijkkas worden diverse wijkactiviteiten financieel haalbaar gemaakt. De inkomsten van de wijkkas bestaan uit collectes, bijdragen bij het koffiedrinken en niet te vergeten uw giften.

Het bankrekeningnummer van de wijkkas van de Wilhelminakerk is: NL 10 INGB 0001 8937 65 t.n.v. wijkkas Wilhelminakerk te Dordrecht.

Het bankrekeningnummer van de wijkkas van de Petruskapel is: NL 77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. PGDD wijkkas Petruskapel.

Penningmeester: Martin de Mol, tel.  0638269157 of contactformulier.

Giften

Giften, voor zover zij niet bestemd zijn voor de wijkkassen, kunnen worden overgemaakt  via bankrekeningnummer NL 42 RABO 0373 7024 69 ten name van de CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. giften te Dordrecht, onder vermelding van “Gift Wilhelminakerk of Petruskapel”.

Voor giften t.b.v. de wijkkassen, zie hierboven.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door overmaking van € 10,00 (20 x € 0,50; oranje) of € 15,00 (20 x € 0,75; geel) of € 25,00 (20 x € 1,25; paars) per kaart op bankrekeningnummer NL 42 RABO 0373 7025 66 ten name van CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. collectebonnen te Dordrecht, onder vermelding van “gewenste waarde/kleur, aantal, bezorgadres”.

Al uw bijdragen worden bijzonder op prijs gesteld.

terug