Gemeente

Onze gemeente is een deel van de Protestantse kerk in Nederland. Plaatselijk is die aanwezig in verschillende wijken, delen van de stad. De wijkgemeentes hebben een eigen karakter en geschiedenis. We proberen elkaar aan te vullen, zodat de rijkdom van christelijk geloof veelzijdig voor mensen beschikbaar is.
 

Samen één
De wijkgemeente Wilhelminakerk – Petruskapel heeft twee kerkgebouwen en wordt geleid door één kerkenraad. De Wilhelminakerk ligt in het fraaie oude centrum van Dordrecht, de Petruskapel ligt op de Staart, een karakteristieke wijk in het noordoosten van de stad.

De Wilhelminakerk is een bijzonder kerkgebouw, dat door de ronde vorm een soort omarming biedt. Het vertelt van ontmoeting, de gemeente komt samen rondom het Woord. De Bijbelverhalen die elke zondagmorgen gelezen en overdacht worden, helpen bij het oriënteren, opnieuw ontdekken waar we staan en gaan in het licht van Gods trouw.

De diensten, waar iedereen van harte welkom is, ook om vrijblijvend een indruk op te doen, kennen een herkenbare opbouw, een rijke liturgie. Voor de jongsten is er crèche, voor kinderen in de leeftijd van de basisschool is er elke zondag kindernevendienst en voor tieners is er regelmatig tienerdienst. In onze zondagsbrief ‘Wil-op-zondag’, die bij het binnengaan wordt uitgereikt, staat alle praktische informatie over de diensten en aanstaande activiteiten.

Er is ringleiding in de kerkzaal en de toegang via de zijingang is wat makkelijker voor wie gebruik maakt van een rollator of rolstoel.

De Petruskapel is een sfeervol kerkgebouw, dat wat kleiner is. Veel gemeenteleden in de Petruskapel kennen elkaar al jaren en zijn doorgaans wat ouder. De hartelijke sfeer is als een basis voor de diensten, waarin de samenzang en een toegankelijke verkondiging belangrijk zijn. Regelmatig is er koffiedrinken na de dienst. Ook kent ‘de kapel’ een gezellige inloopmiddag en een eigen Bijbelgespreksgroep. In het Petruskapelnieuws, dat enkele malen per jaar verschijnt, en in het tweewekelijkse kerkblad Kerk op Dordt worden de diensten en kringen in de Petruskapel vermeld.
 

Seizoensprogramma
Jaarlijks verschijnt een Aanbodkrant, waarin een breed programma van activiteiten voor jong en oud wordt aangeboden. Deze activiteiten op het gebied van geloof, kerk en cultuur zijn voor belangstellenden vrij beschikbaar. We willen ook hierin een open huis zijn in de stad.

terug