Diaconaat gaat over delen

Het woord diaken betekent dienaar (aan tafel). Diakenen spelen dan ook een belangrijke rol rond de Avondmaalstafel. Zij zorgen dat er werkelijk gedeeld kan worden van wat God geeft. Dat is ook zo wanneer iemand gebrek lijdt (financieel of anderszins), niet mee kan doen in het dagelijks leven. Diakenen stimuleren de gemeenteleden om te delen. Dichtbij in vormen van betrokkenheid en concrete hulpverlening, maar ook ver weg in de aandacht en zorg voor wie in nood is (vaak via onze partners van Kerk in Actie). We delen met hen in geloof en hoop en soms ook in directe hulp voor elkaar.

Diakenen dragen zorg voor collecten (in elke kerkdienst delen we van wat we ontvangen hebben), organiseren activiteiten om eenzaamheid te bestrijden, reiken projecten aan om te werken aan een rechtvaardiger verdeling van kansen en vragen aandacht voor wie in de samenleving buiten spel raken.

 


In de Wilhelminakerk staat een winkelwagen. Daar kunt u elke maand een ander product in leggen om te delen met wie zijn aangewezen op de Voedselbank.

terug