Drie dagen van Pasen

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake vieren we als één doorlopende viering, met het thema van de veertigdagentijd “Verander je mee?”

Op Witte Donderdag lezen we over de voetwassing en vormen we met elkaar een kring waarin we de Maaltijd van de Heer delen. Op Goede Vrijdag verstillen we en concentreren we ons op het lijdensevangelie, in woord en beeld, afgewisseld met liederen en muziek. In de Paaswake wordt het licht ontstoken en lezen we de grote verhalen van licht, bevrijding en opstanding. En met het licht van de opstanding gaan we de wereld in. De vieringen zijn voorbereid door de werkgroep eredienst, en ook de diaconie, de werkgroep symbolisch bloemschikken, verschillende musici, kinderen en tieners leveren bijzondere bijdragen.

Ds. Evelien Plaisier
terug