maandag 25 december 2023

Drs Marriëtte Pullen

Datum: 
 maandag 25 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Wilhelminakerk


Wanneer je bent groot geworden met het Kerstverhaal uit Lucas 2 en het bovendien ieder jaar weer hoort in de diensten rond de kerstdagen, is het verhaal misschien wel gewoon geworden. Je kent het:
Een sfeervolle geschiedenis dat ons uitnodigt om ook die sfeer in onze gezinnen en families te zoeken. Vrede op aarde!
We realiseren ons maar al te goed hoezeer onze aarde dat nodig heeft en hoe we als mensheid daarin tekort schieten. Maar we doen ons best.
In onze eigen kring zoeken we de warmte en de vrede en we lezen dat prachtige verhaal van de God, die mens werd en we dromen van de hemel op aarde.
Maar hoe hebben die eerste getuigen de gebeurtenissen rond de stal in Bethlehem beleefd? Konden de herders hun oren geloven? Wat hebben de mensen gedacht aan wie ze hun verhaal vertelden?
Herders hadden geen burgerrechten en mochten niet getuigen in een rechtszaak. De meeste van hen waren ook helemaal geen Joden, maar kwamen uit omringende landen. En wie zou nu een herder geloven? En hoe zat dat eigenlijk met de Messiasverwachting in het Israël van toen? Waarom zijn er geen Schriftgeleerden en Farizeeën aanwezig bij het lied van de engelen, kenners, die de gebeurtenissen konden checken aan de uitspraken van de profeten van dit volk?
Wat we hebben is een sterk gestileerd verhaal, maar laten we eens nadenken wat het toen zal hebben betekend voor die mensen van dat eerste uur. Herders, een oude man en een oude vrouw. Mensen zonder macht of aanzien. Misschien zet ons dat wel op een spoor…
Drs.Marriëtte Pullen

 

terug