zondag 17 december 2023

Ds Hans van der Sterre

Datum: 
 zondag 17 december 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Petruskapel

Zondag is iedereen jong en oud en daar tussenin weer welkom om 10 uur in de Petruskapel en dat lijkt zo gewoon maar dat is het niet want op vele plaatsen in de wereld willen mensen maar mogen ze niet en in ons mooie landje mogen de mensen maar willen vaak niet terwijl God zo graag gevonden wilt worden zo ook deze morgen wanneer Zijn dienstknecht ds Hans vd Sterre het word brengt, leest u maar verder! Petruskapel 17 december 2023
Toelichting bij Lucas 1 vers 78 ‘Een schoot van ontferming is onze God’
In de eerste hoofdstukken van Lucas vinden we maar liefst vier lofzangen: de Lofzang van Maria, het Magnificat; de Lofzang van de engelen, het Ere zij God; de Lofzang van Simeon, ‘Nu laat Gij Heer uw knecht’. En de Lofzang van Zacharias die we vandaag zullen lezen. Het minst bekend, maar wat troostrijk. Een psalm is het, een profetische psalm over de messiaanse koning en de wegbereider, de messiaanse profeet. ‘Die onze voeten zal richten op de weg van de vrede’. In dit lied staan prachtige zinnen over Gods innige ontferming. De Eeuwige is lief-devolle barmhartigheid, vertaalt de NBV en de NBV 21 (Barmhartigheid in het Grieks: eleos, ook de naam van de christelijke GGZ-instelling). Een schoot van ontferming is onze God, vertaalt Huub Oosterhuis. Zó is God. Zo jubelt Zacharias. En je denkt: loopt hij niet te hard van stapel? Dat geldt trouwens voor alle vier de liederen. Ze zingen of het al waar is. Maar dat is dan ook geloven. Geloven is: ‘Zien soms even’ én Gods toekomst vieren – nu al. En daarom steken we (toch) een kaars en aan en houden we vol dat Hij is een schoot vol ontferming en dat zijn toekomst komt. En we blijven we zingen. Wat dacht u van de O-antifonen (Lied 466) en van Lied 452 (Als tussen licht en duister) en natuurlijk 158 b (Een schoot van ontferming). Weet u welkom. Ds Hans van der Sterre.

terug