zondag 3 september 2023

Drs Paul van Dam

Datum: 
 zondag 3 september 2023
Tijdstip: 
 10:00
Locatie: 
 Wilhelminakerk

Bij de dienst
Luis Rubiales, Thijs Römer, Jeffrey Epstein, The Voice, #Metoo…
Regelmatig klinken er verhalen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. De berichtgeving over deze #Metoo verhalen overspoelt ons mogelijk. En dan nu ook weer in de kerk. Verhalen van seksueel misbruik zijn ook in de bijbel te vinden. In de dienst sluiten we aan bij het thema dat sinds de PKN-synodevergaderingen in 2019 regelmatig op de agenda staat. In dat jaar werd het rapport “Schuilplaats in de wildernis” besproken, een rapport dat gaat over seksueel misbruik met name binnen pastorale relaties.
Tegelijk loopt er, in een samenwerkingsverband van een aantal kerkgenootschappen, het project “een veilige kerk” (www.eenveiligekerk.nl). Want ook in de kerk moet je veilig kunnen zijn.
Seksueel misbruik en een veilige kerk zijn thema’s die binnen de kerk nu niet zo gauw aan bod komen. Maar het zijn thema’s die onder ons leven.

Deze zondag lezen we het verhaal van Tamar en Amnon uit 2 Samuel 13. Een verdrietig verhaal omdat Tamar door haar halfbroer Amnon wordt verkracht.
Een verhaal, zo weten we inmiddels, dat zoveel linken heeft met “vandaag de dag” omdat grensoverschrijdend gedrag overal om ons heen plaats vindt.
In de dienst a.s. zondag aandacht voor Seksueel misbruik; een pastoraal thema dus.

 

terug