Gemeentebijeenkomsten november 2023

Wanneer en waar: 14/11/23 vanaf 19.30 uur inloop in de Wilhelminakerk en 19/11/23 na de dienst in de Petruskapel

De kerkenraad wil graag een aantal concrete voorstellen voor de toekomst van onze gemeente met de gemeenteleden (en andere regelmatige bezoekers) bespreken en suggesties met elkaar delen over de manier waarop die voorstellen gestalte kunnen krijgen.
We hopen opnieuw op een grote opkomst en positieve input bij beide bijeenkomsten. Dat is in september zeker gelukt, nu moeten er vervolgstappen gezet worden en daar hebben we u bij nodig!

 
terug