Grote Woorden

Grote woorden
We hebben vaak niet meer van die grote woorden, als we over ons geloof spreken. We geloven wel, maar wat we nu eigenlijk geloven? De geloofsinhoud is minder vanzelfsprekend geworden.
We willen hier graag eens over in gesprek met elkaar naar aanleiding van het boek:
Grote Woorden van Martien Brinkman, hoogleraar theologie aan de VU.
In het najaar organiseren we 3 avonden om met elkaar wat hoofdstukken uit dit boek te bespreken. Welke grote woorden hebben we nog? Of kunnen we de grote woorden op een andere manier invullen?
Iedereen die het fijn vindt, om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat geloven voor ons betekent is van harte welkom!
Het is fijn, als je het boek aanschaft. Het is ook als e-book beschikbaar en tweedehands te verkrijgen.
Er is nog één avond te gaan, op 20 november van 19.30- 21.00 uur in de Wilhelminakerk.
Wij kijken er naar uit!
Evelien Plaisier en Ieke van As
 
terug