Actie Kerkbalans 2024 ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’.

Als wijkgemeente Wilhelminakerk en Petruskapel hebben we een goed jaar achter de rug. We hebben met heel veel vrijwilligers én onze professionele krachten ds. Evelien Plaisier en Ester van Dijk kunnen bouwen aan onze wijkgemeente. Dat resulteerde in mooie diensten, inspirerende activiteiten, verdiepende gesprekken en maatschappelijke betrokkenheid. We zijn blij dat we met elkaar een actieve geloofsgemeenschap mogen vormen, dankzij de kracht die God ons geeft.

In de afgelopen maanden hebben we echter ook onze financiële zorgen met de leden van de Wilhelminakerk en Petruskapel gedeeld. We hadden in het afgelopen jaar, mede als gevolg van inflatie en hoge energieprijzen geen sluitende begroting. We staan de komende jaren voor een grote uitdaging om onze gemeente financieel gezond te houden. En we moeten onze onderhoudsreserves aanvullen zodat we toekomstige uitgaven kunnen betalen.

We hebben in de afgelopen jaren al op uw steun kunnen rekenen en daar zijn we dankbaar voor. Ook voor 2024 doen we weer een beroep op u onder het motto:
 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’


Daarbij is onze vraag: laat uw financiële draagkracht het toe om in 2024 méér bij te dragen aan onze kerk van morgen dan in 2023? Wilt u bij het bepalen van de bijdrage overwegen wat voor u in het komende jaar in uw situatie een passende bijdrage is? Het wijzigen van uw bijdrage in een jaarlijkse periodieke gift is eveneens een mogelijkheid. Het voordeel voor u is dat deze schenkingen volledig aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Wij helpen u, indien nodig, graag daarbij.

We zien uw reactie met vertrouwen tegemoet en zien u in het komende jaar graag weer in onze kerk, in het hart van de Dordtse samenleving, waar het grote verhaal van God en mens wordt verteld, geleefd en doorgegeven.

Jeanette Klop, voorzitter wijkkerkenraad
Rinald van der Wal, ouderling-Kerkrentmeester

Via de link hieronder kunt u de volledige wijkbrief van de Actie Kerkbalans 2024 vinden.
Wijkbrief kerkbalans 2024
terug