Actie Kerkbalans 2023 ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’.

Als wijkgemeente Wilhelminakerk-Petruskapel zijn we 2023 met vertrouwen begonnen. Na een lange en moeilijke vacante periode werd op 8 januari jl. ds. Evelien Plaisier aan onze gemeente verbonden en konden we ook van start met Ester van Dijk als kerkelijk werker. Er zijn tal van plannen en ideeën die we de komende tijd samen met hen verder willen ontwikkelen voor onze beide kerken van morgen.

Maar uiteraard hebben we daarbij uw steun heel hard nodig. Wij realiseren ons natuurlijk terdege dat we momenteel in moeilijke en onzekere tijden leven, wij hebben er allemaal mee te maken. We doen ons uiterste best om de energiekosten voor met name de Wilhelminakerk enigszins binnen de perken te houden. De begroting voor 2023 voor onze wijkgemeente is sluitend ervan uitgaande dat we voor de Actie Kerkbalans €130.000 realiseren.

Onze vraag is dus: “Wilt u alstublieft ook dit jaar weer bijdragen voor uw eigen Wilhelminakerk en Petruskapel?” En als het kan, geeft u dan tenminste hetzelfde als vorig jaar maar liever nog iets meer. Als alle gemeenteleden € 5 of € 10 per maand meer zouden kunnen bijdragen, kunnen we misschien de begroting halen zonder een al te groot beroep te doen op onze reserves. Met uw bijdrage, groot of klein, kunnen we verder werken aan de toekomst van onze wijkgemeente, de kerk van morgen. Dan kunnen we de plek blijven, in het hart van de Dordtse samenleving, waar het grote verhaal van God en mens wordt verteld, geleefd en doorgegeven.

Wij zien uw en jouw reactie, evenals vorige jaren, met vertrouwen tegemoet en wij wensen u heel graag ook in 2023 Gods zegen toe.

Jeanette Klop, Voorzitter wijkkerkenraad
Patrice van der Heiden, Ouderling-Kerkrentmeester

Via de link hieronder kunt u de volledige wijkbrief van de Actie Kerkbalans 2023 vinden.

terug