Kerkdienst zondag 22 oktober in de Petruskapel

Zondag is zoals gewoonlijk iedereen om 10 uur weer welkom in Gods huis oftewel de Petruskapel om Hem de lof te brengen en te aanbidden en daarnaast te luisteren naar zijn dienstknecht ds Eveline Plaisier die het over het volgende zal hebben: Bij de dienst in de Petruskapel
We lezen vandaag over de strikvraag die Jezus gesteld wordt: “Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?” Het is misschien een heel bekend verhaal, maar het raadselachtige antwoord van Jezus is een blijvende oproep aan ons: “Geef wat
van de keizer is aan de keizer en wat van God is aan God.” Daar staan we bij stil, in denken, zingen en bidden.
terug