Kerkdienst zondag 3 december in de Petruskapel

DE PETRUSKAPEL

Bij de dienst in de Petruskapel

 

NIET GEVANGEN

De meesten van ons hebben nog nooit in de gevangenis gezeten; behalve dan bij Monopoly. Toch kunnen we gevangen zitten, bij voorbeeld in onze hoop en teleurstelling, eenzaamheid en drukte, voorspoed en pijn, angst en beven, schuldgevoel en verwachting. En de vraag is: waar komt dan mijn hulp vandaan? Met die vraag beginnen we zondag in de -6-

Petruskapel aan de eerste zondag van advent. We lezen daarbij o.a. van de apostel Paulus. Zijn hulp komt van christenen uit Filippi. (Wij volgen op deze zondag het alternatieve rooster van ‘De Eerste Dag’). Dankbaar aanvaardt Paulus de hulp want nu weet hij zeker en vertrouwt hij er vast op dat hij niet godvergeten opgesloten zit en niet in onmacht gevangen blijft. De aandacht van anderen wekt in hem een optimisme dat stand houdt -om niet te zeggen: een blij verwachten `a la lied 511: “Door goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag…” Linda Stolk verleent in deze eredienst muzikale medewerking met fluit, orgel en piano. Graag tot zondag!

Erik Schuddebeurs

terug