Kerldienst zondag 5 november in de Petruskapel

Zondag bent u en jij uiteraard weer welkom om 10 uur in de Petruskapel om de lof te zingen en God te aanbidden maar ook om naar Zijnn dienstknecht te luisteren ds IJzerman die het heeft over;
“Jona, Jona, ga naar Nineve. / Ik wil niet!” Misschien kennen we het kinderliedje over de koppige profeet Jona wel, dat Elly en Rikkert al jaren geleden schreven.In het lied lijkt het goed te komen, wanneer Jona na zijn avonturen in de storm en de vis eindelijk zegt: “Ik ga naar Nineve.” Maar dat is pas halverwege het boek.
In deze dienst pakken wij precies daar het verhaal op en lezen we Jona 3 en 4. Daar blijkt Jona nog steeds een weinig gewillige profeet. Zijn afkeer voor de inwoners van Nineve spat van de pagina’s. We zullen zien dat dit verhaal enorm actueel is in tijden waarin mensen, groepen en volken elkaar ook met grote afkeer en zelfs haat bejegenen.De vragen waarmee het verhaal ons confronteert vragen ook in onze tijd om een eerlijk antwoord. Ds. Joren IJzerman
terug