Symbolische schikking PinksterenHandelingen 2: 1-13
Er stak een hevige wind op en het huis, waarin de apostelen verbleven, werd er vol van.
Er verschenen aan hen vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen.


In de schikking zijn bloemen te zien die de apostelen voorstellen. De rode linten benadrukken het uitwaaieren van de Geest over de wereld.
terug