Symbolische schikking Pasen

Symbolische schikkingen 40-dagentijd en Pasen2e Zondag 5 maart:  Matteüs 17: 1-9 - Waar ga jij van stralen?

De schikking vertelt het verhaal van Jezus op de berg in de woestijn. Jezus ziet als een berg op tegen de dingen die gaan gebeuren. In zijn worsteling komen Mozes en Elia hem een hart onder de riem steken. Als Jezus hen ziet, gaat hij van blijdschap stralen.                                                 
In deze schikking wordt er een verwijzing gemaakt naar de berg in de woestijn in de vorm van kronkelende takken en de grote stenen op de paarse lap, de kleur van de veertigdagentijd.
De witte bloemen stralen tussen de takken en beelden Jezus, Mozes en Elia uit.
3e Zondag 12 maart:  Johannes 4: 5-26 – Bijzondere ontmoeting
De schikking vertelt het verhaal van Jezus bij de bron. Daar ontmoet hij een vrouw. Zij is alles wat Jezus niet is; een Samaritaanse vrouw en een buitenstaander binnen haar gemeenschap. Zij mag als eerste horen van Jezus wie hij werkelijk is.
Het verhaal laat iets zien wat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken.
In de schikking is de bron te zien. De twee verschillende bloemen beelden Jezus en de vrouw uit. Ze buigen naar elkaar voor een ontmoeting. De paarse lap, onderaan de schikking is de kleur van de veertigdagentijd.
4e Zondag 19 maart:  Johannes 9: 1-41 – Open je ogen

Deze zondag wordt in de kindernevendienst het verhaal verteld over de genezing van een blinde man door Jezus.
Omstanders kunnen hun ogen niet geloven. De man was blind en nu niet meer. Er wordt gediscussieerd en vraagtekens gezet of de man echt blind was.
Er gebeurt van alles, waarbij je afvraagt: wie is er nu eigenlijk blind?
De blinde man is genezen, maar de omstanders?  Zien ze wel wat er allemaal veranderen kan in de wereld. Hoe is dat eigenlijk voor ons, hebben wij er oog voor?
De schikking van vandaag laat het open oog zien. Ook zien we weer de kronkelende takken, beeld voor de weg die we kunnen gaan, meebewegend met waar we oog voor mogen krijgen.
5e Zondag 26 maart:  Johannes 11: 1-44 – De Opwekking van Lazarus       Kom!

Op weg naar Pasen lezen we het verhaal van Lazarus, een vriend van Jezus. Lazarus komt te overlijden. Zijn zussen zijn verdrietig, maar blijven geloven in Jezus. Als Jezus het bericht ontvangt, gaat hij naar hen toe en roept Lazarus terug vanuit de dood.
In de schikking zien we de kringloop van het leven verbeeld door een krans van takken en bloemen. Aan de ene kant de bloeiende, levende bloemen en aan de andere kant de uitgebloeide, dode bloemen. Maar wie goed kijkt ziet ook tussen de dode bloemen en takken tekenen van leven, verwijzend naar de tekst van vers 25: “Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft”.
6e Zondag 2 April:  Matteüs 21: 1-11– Intocht in Jeruzalem    Waar hoop je op?

Het begin van de stille week heeft 2 gezichten. Het begin van de week is hoopvol en feestelijk. Als Jezus Jeruzalem binnentrekt, juichen de mensen hem toe en zwaaien met palmtakken. Waar hopen ze op? Een nieuw begin? Maar aan het einde van de week is het gejuich verstomd en zal Jezus worden uitgeleverd. Hoe zit het met ons, waar hopen wij op?
In de schikking zijn palmtakken verwerkt. Toefjes buxus en kruiden verwijzen naar palmzondag en de zalving. In de schikking zijn rood en paarse linten verwerkt.
Witte donderdag

In de symbolische schikking zien we tussen de kronkeltakken Judaspenning, die verwijst naar de uitlevering van Jezus door Judas, en de witte linnen doeken van de voetwassing.
Goede vrijdag

In de schikking zien we de verbeelding van de gekruisigde Christus.
Op de donkere stenen (Golgotha) ligt een doornenkroon, als symbool voor het lijden.
Paaswake

Vanavond is de Paasschikking, vol witte en gele bloemen, eerst nog bedekt.
Maar na het binnenbrengen van het Licht mag ook hierin de opstanding zichtbaar worden.
Pasen

In de afgelopen veertigdagentijd sloten de symbolische schikkingen aan bij het overkoepelende thema “verander jij mee”. God maakt een nieuw begin en wij mogen daarin meegaan. Vandaag is het Pasen, het thema “alles wordt anders” en ook in de schikking van vandaag is de verandering te zien: kale takken hebben plaats gemakt voor het jonge groen van een nieuw begin. En in een opgaande lijn zien we feestelijk witte en trompetvormige gele bloemen, die het als het ware uitroepen: “de Heer is waarlijk opgestaan!”
terug