Kerkelijk werker gezocht voor de Wilhelminakerk/Petruskapel in Dordrecht

In het hart van de oudste stad van Holland ligt de Wilhelminakerk. Samen met de Petruskapel in de vernieuwingswijk Staart zijn wij één wijkgemeente van de Protestantse Gemeente. Vanuit heel Dordrecht voelen zowel jonge gezinnen als jarenlange kerkgangers zich verbonden met ons. Onze gemeenteleden zijn actief; er worden veel initiatieven genomen en vormgegeven. Binnenkort zal een nieuwe predikant haar energie en tijd in onze gemeente gaan investeren. Naast de voor haar beschikbare tijd blijft er nog het nodige te doen, daarom zoeken wij

een kerkelijk werker, voor 16 uur per week (0,4 fte), bij voorkeur met preekervaring.

Kun jij en wil jij:

  • pastorale zorg bieden aan onze gemeenteleden?
  • meewerken aan de opbouw van een gemeente waarin jong en oud zich gezien en gehoord voelt – ongeacht status, gender, geaardheid of achtergrond?
  • samen met ons op zoek naar wegen hoe om te gaan met levens- en geloofsvragen?
  • creatieve vormen inbrengen om ons op nieuwe wijze te laten inspireren?

Dan bieden wij je:

  • Een warme en veerkrachtige gemeenschap
  • Enthousiaste leden die zich graag willen inzetten 
  • Onvergetelijke jaren in een unieke stad.

Kijk dan op www.dewilhelminakerk.nl , vraag de profielschets van onze gemeente op en/of reageer voor 10 september 2022.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad via 06-13538330.