Kerkelijk werker gezocht voor de Wilhelminakerk-Petruskapel in Dordrecht

In het hart van de oudste stad van Holland ligt de Wilhelminakerk. Samen met de Petruskapel in de vernieuwingswijk Staart zijn wij één wijkgemeente van de Protestantse Gemeente. Vanuit heel Dordrecht voelen zowel jonge gezinnen als jarenlange kerkgangers zich verbonden met ons. Binnen onze gemeente vinden we het belangrijk, dat er ruimte is voor verschillende vormen van geloofsbeleving. Onze gemeenteleden zijn actief; er worden veel initiatieven genomen en vormgegeven. Sinds januari 2023 heeft de gemeente een nieuwe predikant, met wie je veel zult
samenwerken. Wij zoeken een kerkelijk werker, voor 16 uur per week (0,4 fte).
  
Kun jij en wil jij:
 • Pastorale zorg bieden aan onze gemeenteleden, met name aan ouderen?
 • Goed luisteren en je inleven in andermans situatie?
 • Anderen bemoedigen en inspireren?
 • Meewerken aan de opbouw van een gemeente waarin jong en oud zich gezien en gehoord voelt – ongeacht status, gender, geaardheid of achtergrond?
 • Samen met ons op zoek naar wegen hoe om te gaan met levens- en geloofsvragen?
 • Creatieve vormen inbrengen om ons op nieuwe wijze te laten inspireren?
 • Je beschikbare tijd afstemmen op de behoeften aan pastorale zorg op dat moment?
 • In voorkomende gevallen uitvaartdiensten leiden?

Dan bieden wij je:
 • Een warme en veerkrachtige gemeenschap;
 • Enthousiaste leden die zich graag inzetten;
 • Mooi werk in een unieke stad;
 • Autonomie om je werk zelf in te delen;
 • Een jaarcontract met arbeidsvoorwaarden zoals gehanteerd door de PKN. 

NB: wij verwachten van je dat je een HBO diploma hebt in een passende studierichting.

Kijk dan op www.dewilhelminakerk.nl, vraag de profielschets van onze gemeente op en/of reageer via dit e-mailadres voor 30 december 2023.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad via 06-13538330.
terug